За мен

УМБАЛ Св Анна, София

Опит

Лекар Спешно отделение
1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1
Лекар, Анестезиология и Интензивно лечение
1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb