Д-р Олег Минков Гладков създаде статус
2020
Лекар по дентална медицина с 34 години стаж.
Специалност по протетична дентална медицина.
Курсове по ЛЧХ, Имплантология.
Секретар на СРК на БЗС, член на БЗС
Член на Работни групи E-Health (Електронно здравеопазване) и PSICWM (Сигурност на пациент...
Вижте още