Анести Атанасов Тимчев създаде статус
2020
Почитащ труда на лекарите и професионалистите в медицината и здравеопазването