За мен

Завършила е медицина в МУ-Плевен, специалист по педиатрия и обща медицина. Практикува в Градска поликлиника - Велико Търново, на ул. Марно поле 21, кабинет 205.