Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Епилепсия
От каква помощ и подкрепа имат нужда пациентите с епилепсия и техните близки?
дискусия