За мен

Завършва МУ София - 2008 г.

Придобита специалност по Очни болести през 2015 г. във ВМА - София.
Докторант и специализант по неврология в МБАЛНП "Свети Наум" София.

 

Квалификации:

  • Сертификати по лазери в офталмологията, флуоресцеинова ангиография, оптична кохерентна томография (ОСТ), невроофталмология;
  • Участие в национални конгреси и семинари по специалността.

Опит

1000, София, България, ж.к Изток; ул. Люлякова градина 13А