Опит

технически сътрудник
2100, Елин Пелин, България, бул. Витоша 7