За мен

Лекар в ООСН

Опит

7002, Русе, България, ул. Независимост 2

Образование

2009 - 2015
Медицина
Медицински университет - Плевен
Плевен , България

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb