Опит

Началник Отделение по Педиатрия
6100, Казанлък “ Старозагорска”16