Опит

1000, София, България, ул. Емануил Васкидович 51

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Обща медицина

Сертификати

Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2019-12-26
Клиника и диагноза на карцинома на пикочния мехур
2019-12-26

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb