Опит

лекар-ординатор
1000, София, България, Цариградско шосе 66А

Образование

2013 - 2019
Медицина
МУ - Варна
Варна , България

Специалности

Медицинска онкология
Вътрешни болести
Лъчетерапия
Обща медицина
Обща и клинична патология
Образна диагностика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb