Опит

Кардиолог
4000, Пловдив, България, Васил Левски 144 А-А
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)