Опит

медицински представител
5000, Бижовци (Велико Търново), България, Иван Момчилов 36