За мен

Родена на 08.04.1998 година.

Завършила профил с интензивно изучаване на немски език в СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" през 2017 година.

От 2017 до 2020 година изучавала специалност "Помощник-фармацевт" в МУ Варна.

От 2020 година до момента изучава специалност "Фармацевтичен мениджмънт и грижи" в МУ Варна.

Опит

Помощник-фармацевт
7000, Русе, България,