Опит

Медицински представител
6000, Стара Загора, България,

Образование

2006 - 2011
Ветеринарна медицина
Тракийски университет-Ветеринарно медицински факултет
Стара Загора , България

Специалности

Специалност различна от изброените

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb