Образование

2004 - 2010
магистър фармацевт
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb