За мен

Здравейте!

Аз съм студентка по Фармация в СУ.

От 1 курс работя в аптеки Нове Фарм.

Членувам в БФСА.

Опит

1000, София, България,