За мен

Родена на 04.06. 1962 г. в гр.Малко Търново, окр. Бургаски. Завършила медицина във ВМИ-Варна през 1986г.

Родена на 04.06. 1962 г. в гр.Малко Търново, окр. Бургаски. Завършила медицина във ВМИ-Варна през 1986г. От 1991г. е асистент в Катедрата по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина (последователно старши и главен асистент от 2003 год.). Придобита специалност по инфекциозни болести през 1994 г. През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема “Проучвания върху особеностите в протичането на някои инфекциозни заболявания при възрастни над 60 години”. От 2011 г. е с научна степен “доцент”.

Над 45 публикации и над 50 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на инфекциозни болести при възрастни хора, емергентни инфекции, въздушно-капкови и невроинфекции, миксти форми на инфекциозните болести, чревни инфекции, вирусни хепатити и др.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Платен прием
Работи с осигурител
2016
Пропускането на ваксини е бомба със закъснител
Пропускането на ваксини е бомба със закъснител

Доц. Маргарита Господинова е завършила Медицинския университет във Варна, след което спечелва кон...

2014
Диференциална диагноза и лечение на диариен синдром в инфектологията
default image
Диференциална диагноза и лечение на диариен синдром в инфектологията

Диарията е един от най-често срещаните симптоми в медицинската практика, налагащ консултация с ле...

Публикации

Пропускането на ваксини е бомба със закъснител
Публикация
Пропускането на ваксини е бомба със закъснител
Диференциална диагноза и лечение на диариен синдром в инфектологията
Публикация
Диференциална диагноза и лечение на диариен синдром в инфектологията