Специалности

Фармация
Фармакология

Сертификати

ТЕСТ ШУСЛЕРОВА СОЛ №1
2020-12-10 21:14:55
ТЕСТ ШУСЛЕРОВА СОЛ № 2
2020-12-10 22:29:32
Шуслерова сол №3
2020-12-11 12:31:06
Шуслерова сол №4
2020-12-12 23:15:32
ШУСЛЕРОВА СОЛ 5
2020-12-14 19:07:56
Шуслерова сол № 6
2020-12-14 20:55:16
ТЕСТ "Ролята на специалиста в придържането към терапия с бета-блокер. Мястото на Конкор®"
2020-12-14 22:21:57
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 7
2020-12-17 20:58:24
ШУСЛЕРОВА СОЛ 8
2020-12-17 22:48:35
ШУСЛЕРОВА СОЛ №9
2020-12-18 20:09:47
Шуслерова сол 10
2020-12-18 20:52:10
ТЕСТ ЗА ШУСЛЕРОВА СОЛ № 11
2020-12-18 21:33:17
ТЕСТ ШУСЛЕРОВА СОЛ 12
2020-12-18 22:01:51
ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ по ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
2020-12-18 22:01:51
Лечение на диабет в условията на COVID-19
2021-07-25 17:26:19
Възможни са повече от един верни отговори
2021-07-25 17:40:05
Клиничните проучвания vs Реалната практика – Придържане към терапията и значение на инжекционното устройство
2021-07-25 17:50:36
ПРЕДИАБЕТ - ОТ ДИАГНОЗАТА ДО ЛЕЧЕНИЕТО
2021-07-25 17:54:10
ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ПЕРОРАЛНА АНТИДИАБЕТНА ТЕРАПИЯ
2021-07-25 17:59:50
Избор на първа инжекционна терапия
2021-07-25 18:03:27
Диабет в напреднала възраст - особености на лечението
2021-07-25 18:06:59
Доказателства от реалния живот (RWE) спрямо рандомизирани клинич
2021-07-25 18:15:11
Висцерално затлъстяване - диагноза и лечение
2021-07-25 18:19:36
Висцерална мастна тъкан и класификация на затлъстяването
2021-07-25 18:21:35
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на диабет тип 2
2021-07-25 18:27:18
Диагностични методи и възможности за лечение
2021-07-25 18:35:28
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2021-07-25 18:39:42
Нередовен прием на медикаменти при хора с диабет-последствия за
2021-07-25 18:42:55
ТЕСТ с възможност за повече от един верен отговор към темата: "К
2021-07-25 18:46:49
ТЕСТ: ИМА ГЕНЕТИЧНА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ КЪМ МИКРОСЪДОВИТЕ ДИАБЕТНИ
2021-07-25 18:50:09
Диабетна ретинопатия
2021-07-25 18:52:36
GLP-1 –RA В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
2021-07-25 18:55:39
ТЕСТ: SGLT 2 ИНХИБИТОРИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
2021-07-25 18:59:22
ИЗБОР НА ТЕРАПИЯ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БАЗАЛЕН ИНСУЛИН
2021-07-25 19:03:43
ДИАБЕТ И СЪРДЕЧНО - СЪДОВ РИСК
2021-07-25 19:07:59
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНE НА ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
2021-08-08 18:07:23
GLP-1 RAS: ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕРАПИЯТА
2021-08-08 18:12:20
Клиничен случай II
2021-10-27 20:38:51
Въпроси – Клиничен случай №1
2021-10-27 20:41:24
Интензификация на базално инсулиново с GLP-1 (basal + GLP-1 спрямо фиксирана комбинация)
2021-10-27 20:47:13
Тест към урок: Concor® (bisoprolol) и коронарна болест на сърцето
2021-06-04 22:30:50
Тест - „Eстетрол (Е4) - ендокринни и метаболитни ефекти“
2022-01-11 20:47:21
Клиничен случай III
2022-01-20 21:46:11
Да вземем диабета приСЪРЦЕ
2022-01-20 21:48:54
GLP-1 RA ПРОУЧВАНИЯ ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВА БЕЗОПАСНОСТ
2022-03-03 01:22:22
Да имаме едно наУМ за диабета
2022-03-06 20:23:25
Затлъстяване, метаболитен синдром и инсулинова резистентност
2022-04-04 19:46:45

Организации, в които членувате

  • Съсловна организация

    БАПФ

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb