Последователи
Анелия Димитрова
д-р Николай Крумов Гечев
д-р Николай Крумов Гечев
Детска нефрология и хемодиализа