Доц. Тошко Златев Петров, дм създаде публикация
2020
default image
Проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина",

   Според новите изисквания за различните нива на компетентност, за III-то  ниво се изисква еднов...

Публикации

Проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина",
Публикация
Проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина",