Проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина",

   Според новите изисквания за различните нива на компетентност, за III-то  ниво се изисква еднов...

Публикации

Проект на наредба за утвърждаване на медицински стан...
Публикация