Публикации

Наркотици и съвременното общество
Наркотици и съвременното общество
Публикация
Диворастящите гъби – добър вкус и сериозна опасност
Диворастящите гъби – добър вкус и сериозна опасност
Публикация
доц. Евгения Бързашка, дм създаде публикация
2015
Наркотици и съвременното общество
Наркотици и съвременното общество

Непрестанният стрес и напрежение, водят до „бягства от реалността” чрез различни средства (алкохо...

доц. Евгения Бързашка, дм създаде публикация
2013
Диворастящите гъби – добър вкус и сериозна опасност
Диворастящите гъби – добър вкус и сериозна опасност

Отравянето с гъби е известно още като мицетизъм и е следствие на поглъщане на токсични вещества, ...