Опит

5800, Плевен, България, "Георги Кочев" 8А
35964886534
Клиника по токсикология
Работи с осигурител
Наркотици и съвременното общество
Наркотици и съвременното общество

Непрестанният стрес и напрежение, водят до „бягства от реалността” чрез различни средства (алкохо...

Диворастящите гъби – добър вкус и сериозна опасност
Диворастящите гъби – добър вкус и сериозна опасност

Отравянето с гъби е известно още като мицетизъм и е следствие на поглъщане на токсични вещества, ...

Публикации

Наркотици и съвременното общество
Наркотици и съвременното общество
Публикация
Диворастящите гъби – добър вкус и сериозна опасност
Диворастящите гъби – добър вкус и сериозна опасност
Публикация