Специалности

Фармация

Сертификати

ДИАБЕТ И СЪРДЕЧНО - СЪДОВ РИСК
2020-12-23 17:57:07
ИЗБОР НА ТЕРАПИЯ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БАЗАЛЕН ИНСУЛИН
2020-12-23 18:12:13
ТЕСТ: SGLT 2 ИНХИБИТОРИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
2020-12-23 18:34:54
GLP-1 –RA В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
2020-12-25 21:17:36
Диабетна ретинопатия
2020-12-26 10:30:50
ТЕСТ: ИМА ГЕНЕТИЧНА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ КЪМ МИКРОСЪДОВИТЕ ДИАБЕТНИ
2020-12-27 14:24:53
ТЕСТ с възможност за повече от един верен отговор към темата: "К
2020-12-27 14:36:20
Нередовен прием на медикаменти при хора с диабет-последствия за
2020-12-27 14:48:17
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-12-27 15:01:34
Диагностични методи и възможности за лечение
2020-12-27 15:11:01
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на диабет тип 2
2020-12-27 15:18:40
Доказателства от реалния живот (RWE) спрямо рандомизирани клинич
2020-12-27 15:20:12
Висцерална мастна тъкан и класификация на затлъстяването
2020-12-27 15:23:04
Висцерално затлъстяване - диагноза и лечение
2020-12-27 15:24:45
Диабет в напреднала възраст - особености на лечението
2020-12-27 15:27:11
Избор на първа инжекционна терапия
2020-12-27 15:29:15

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb