Опит

Началник в Клинична лаборатория
7650, Силистра, България,