Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Здравна политика
Актуално
Как да задържим младите лекари в България?
дискусия
Медицинска генетика и ембриология
Психиатрия
Психично здраве
Актуално
Третият пол - право на демократичен избор или ...?
дискусия
Белодробни болести
Хронична обструктивна белодробна болест - ХОББ
Обществено здраве
Актуално
Тютюнопушене
Да се отмени ли пълната забрана за пушене в закрити обществени пространства?
дискусия
Тютюнопушене
Актуално
Трябва ли да се забрани пушенето в шатрите пред заведенията?
дискусия
Бременност
ЗА И ПРОТИВ АБОРТИТЕ ПО ЖЕЛАНИЕ
дискусия
Не отлагай лечението си - СЪБИТИЕ
дискусия