За мен

Родена съм 1999 г. в гр. Русе. Студент по Фармация съм в МУ-Варна. Имам интереси в редица области - грижа за здравето и здравословен начин на живот, нутрацевтика, спорт, грижа за кожата и др.