За мен

Родена през 1999 г. в гр. Русе. Студент по Фармация в Медицински университет-Варна, 4 курс. Интереси в областта на технологията на лекарствените форми и биофармация, социална фармация и фармацевтично законодателство.