За мен

Родена съм 1999 г. в гр. Русе. Студент по Фармация съм в МУ-Варна. Имам интереси в редица области - грижа за здравето и здравословен начин на живот, нутрацевтика, спорт, грижа за кожата и др.

Опит

Технически сътрудник
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 67
Практикант
9000, Варна, България,

Юни 2021 - Септември 2021

Образование

2020 - profile.present
Фармация
МУ-Варна

Специалности

Студент по фармация

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
немски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb