Образование

2005 - 2011
Фармация
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Фармация
Лечебни растения и фитофармацевтични продукти

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb