За мен

Първата ми магистърска степен по психология съм завършила в Бургаски Свободен Университет- специалност „Социално консултиране и психология“. Втората във Варненския Свободен Университет – специалност „Психология и психопатология на развитието“. По време на следването си в университета още в бакалавърската си степен паралелно специализирах четири години в когнитивно – поведенческата школа.

 

Пета година специализирам в Позитивната психотерапия в майсторското ниво. Паралелно с висшето си образование и специализациите ми в психотерапевтичните школи, изучавах множество психодиагностични и терапевтични методи и техники, хипнотерапия и регресионна терапия, Техника за емоционална свобода (ТЕС), приказкотерапия (юнгиански школи), психодрама, различни тестови и научни методики, работа в групи. Подпомагам клиентите си на психическо и емоционално ниво с капките на др. Бах, като сертифициран бахов терапевт.

 

Използвайки квалификациите си в когнитивно – поведенческа психотерапия, позитивната психотерапия, психопатология, психодиагностика, кризистна интервенция, регресионна терапия и други различни видове психотерапевтични методи, имах възможност да практикувам и да натрупам опит като терапевт.

 

На този етап в моята психотерапевтична дейност използвам адаптиран индивидуален подход с различни методи и направления, за да посрещам специфичните психологически потребности за консултиране и терапия на моите клиенти. Продължавам да се обучавам системно, да трупам научни знания и психотерапевтичен опит за да бъда максимално полезна на клиентите си.

 

Психологията като нова наука дава възможност на мотивираните психотерапевти да надграждат знанията си и ние психолозите от „Инсайт“ се обучаваме непрекъснато в най-новите методи в областта
на психологията и психотерапията.

Опит

Психолог и психотерапевт за работа с възрастни
8000, Бургас, България, ж.к."Лазур", ул."Калофер 29", бл.155

Направленията, в които мога да ви бъда най- полезна са:

– Емоционална интелигентност и терапия;
– Личностно израстване и работа с личността;
– Психодиагностика;
– Справяне с житейски кризи;
– Междуличностни проблеми;

– Емоционални разстройства и тревожни разстройства на личността;

– Позитивна психотерапия
– Когнитивно-поведенческа психотерапия (психология на мисленето и поведението свързано с него);
– Обучение, тренинги и терапия за придобиване на личен опит;
– Психологични консултации свързани с моментни социални и житейски кризи;
– Еднократни консултации, краткотрайна и дълготрайна психотерапия.
– Бахова терапия

 

За повече информация:

https://psiholozibg.bg/