За мен

Здравейте, името ми е Нели Баева, родена съм в гр. Бургас, през декември 1974 год., управител на „Инсайт“ – Психология и психотерапия
за деца и възрастни.

Преди години достигнах до извода, че на хората им е необходимо душевно здраве, за да заобичат, разберат, а и да приемат себе си и другите
около тях, такива каквито са. Необходимостта от подкрепа, емпатия и безусловно приемане в лицето на психолога е голяма в днешно време, но за съжаление ползата му не се разбира от всеки.

 

Започнах да изучавам психология в Бургаски свободен университет, с желанието си да надникна по-дълбоко и детайлно в механизмите на
човешките взаимоотношения, техните особености и да осъществя мечтата си да се превърна в специалист, който да отговори на потребностите на нуждаещите се от психологическа подкрепа хора.

 

С допълнителната ми квалификация по Организационна психология във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“, получих възможността да приложа знанията си в организационното поведение, бизнес психологията и мотивацията за трудова дейност, лидерството и лидерски умения, организация на екипната дейност.

 

Продължавам обучението си в сферата на психологията и съм в процес на придобиване на научна степен – Магистър във
Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“.

 

Сертифицирана съм за:
– психодиагностика на индивидуално-психологични особености на
деца, юноши и възрастни, с помощта на проективни методики;
– бахов терапевт.

Опит

Организационен психолог
8000, Бургас, България, ж.к."Лазур", ул."Калофер 29", бл.155