За мен

Доцент към катедра „Психиатрия и медицинска психология“ при МУ-Плевен.  Началник на  втора психиатрична клиника по обща психиатрия и зависимости, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ –  Плевен. Доц. Стойчев е преподавател по психиатрия и медицинска психология на студенти  Англо и Българо езиково обучение в МУ-Плевен. Научните му  интереси са в областа на психиатрична епидемиология, класификация и диагностика, невробиология и генетика на психичните разстройства, психофармакологично лечение на тревожни и афективни разстройства, алкохолна и други зависимости. 

Опит

Началник на втора психиатрична клиника по обща психиатрия и зависимости
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)