Опит

Професор, Директор на Технологичен център
4000, Пловдив, България, ул цар Асен 24