За мен

Аз съм изключително амбициозен човек. Основната ми цел е да подобряваме знанията и уменията си постоянно. Често изпълнявам няколко дейности. Новото предизвикателство за мен е да завърша учебния си процес в областта на биотехнологиите. Обичам да изучавам лекарствените взаимодействия между различни групи пациенти, за да изясня правилно предписаното лекарствено лечение от лекар на пациент.

Опит

Помощник фармацевт
1000, София, България, бул. Ал. Дондуков 91-93

Работя в аптека, която е с интересна насоченост. Освен масовата козметика в аптеката ни се предлага и био козметки. Изпълняваме и екстемпорални лекарствени форми, като нашата основна цел е грижа към клиента/ пациента.

От
5.6.2021
До
6.6.2021