Последователи
д-р Анета Попиванова
д-р ЛИЛЯНА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
д-р ЛИЛЯНА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Марин Мухтаров, дм