Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Фармация
ФАРМАЦЕВТИТЕ ГОВОРЯТ
дискусия
Pharma NextGen 2022 - HI HYBRID!
дискусия
Необходимите и възможни решения в нашето здравеопазване
дискусия
Лекарите в новата реалност
дискусия
PHARMA NEXTGEN 2021
дискусия
Най-успешните бизнес подходи в хибридния модел
дискусия
Patient Support - индустрията в помощ на пациентите
дискусия
Кардиология
COVID-19&POST-COVID-19 и връзката им със ССЗ - тенденции през 2021 г.
дискусия