За мен

 

Завеждаш звено по функционална диагностика към клиниката по кардиология, НМТБ „Цар Борис III”, гр.София

Специалност:  Вътрешни болести и  Кардиология.

Специализация в Кардиологично отделение на болница „Нигуарда”, Милано, Италия

Курс - Доплер тъканно изображение, Национална Кардиологична болница

Индивидуално обучение – Трансезофагеална ехокардиография, Национална Кардиологична болница

Квалификационен курс за кардио-пулмонални тестове с натоварване, CORTEX, Germany

Сертификат за експертно ниво по Ехокардиография

Над  60 публикации в научни списания, 8 от тях в чужбина.

 

Изследовател в повече от 40 международни многоцентрови клинични проучвания в областтина кардиологията - артериална хиперлтония, ИБС, сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене, дислипидемия и др.


Член на следните съюзи и асоциации: Български  лекарски съюз, Дружество на кардиолозите в България - от 2014 – член на Управителния съвет, Работна група по профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, Българска  лига по хипертония, European Society of Cardiology, European  Association of Echocardiography, European  association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, Член на Медицинската комисия на Българския Футболен Съюз

Опит

1000, София, България, бул. Княгиня Мария Луиза 108