За мен

 

Завеждаш звено по функционална диагностика към клиниката по кардиология, НМТБ „Цар Борис III”, гр.София

Специалност:  Вътрешни болести и  Кардиология.

Специализация в Кардиологично отделение на болница „Нигуарда”, Милано, Италия

Курс - Доплер тъканно изображение, Национална Кардиологична болница

Индивидуално обучение – Трансезофагеална ехокардиография, Национална Кардиологична болница

Квалификационен курс за кардио-пулмонални тестове с натоварване, CORTEX, Germany

Сертификат за експертно ниво по Ехокардиография

Над  60 публикации в научни списания, 8 от тях в чужбина.

 

Изследовател в повече от 40 международни многоцентрови клинични проучвания в областтина кардиологията - артериална хиперлтония, ИБС, сърдечна недостатъчност, предсърдно мъждене, дислипидемия и др.


Член на следните съюзи и асоциации: Български  лекарски съюз, Дружество на кардиолозите в България - от 2014 – член на Управителния съвет, Работна група по профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, Българска  лига по хипертония, European Society of Cardiology, European  Association of Echocardiography, European  association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, Член на Медицинската комисия на Българския Футболен Съюз