Опит

хематолог
1606, София, България, ул.Св. "Георги Софийски" 3
02.922.5855
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 16:00

Четвъртък

14:00 - 16:00

Платен прием
Работи с осигурител