За мен

Омъжена, с две дъщери.

Опит

ветеринарен лекар
9000, Варна, България,