Опит

1000, Пловдив, България, Пловдив, бул. Пещерско шосе 68

"ЦПЗ=прф.д-р Н.Шипковенски" ЕООД , специализант детски психиатър