За мен

ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ/ФЕЛДШЕР 

Опит

Лекарски асистент/Фелдшер
1000, София, България,

Консултативно-диагностична дейност в областа на медицината.


„БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА ЛЕКАРСКИТЕ АСИСТЕНТИ И ФЕЛДШЕРИТЕ” (БСЛАФ), /„BULGARIAN ASSOCIATION OF TE PHYSICIAN ASSISTANTS AND FELDSHERS”(BAPAF)/.
Българските Лекарски асистенти/фелдшери като професия са незаменим стратегически фактор, доказал се във времето за Българск...
Вижте още