За мен

Д-р Нели Велева е ОПЛ в Габрово.

Завършила медицина в МА-София.

Опит

5300, Габрово, България, ул. Христо Смирненски 35
Работи с осигурител