За мен

Д-р Нели Велева е ОПЛ в Габрово.

Завършила медицина в МА-София.