За мен

Член на: Българско дерматологично дружество, Съюз на учените в България, Европейска академия по дерматология и венерология,

Европейска академия по алергология и клинична имунология( от 2013 – председател на секцията под дерматология към JMA) ,

Международното дружество по фармакология и физиология на кожата, Български лекарски съюз, World Allergy Organization, European

initiative for prevention of occupational skin diseases (EPOS), European Epidermal Barrier Research Network, European Surveillance System on

Contact Allergies, European Network for Cutaneous Adverse Effects of Drugs (ENCAD), Society of Cutaneous Ultrastructure Research (SCUR

 

Член на редакционния колектив на: Journal of Clinical Medicine; Medical Aesthetology and Cosmetology journal, Journal of General Practice,

Our dermatology online journal, International Journal of Clinical Dermatology & Research, Global Journal of Allergy

Рецензент към три международни, научни, периодични издания – Dermatologic therapy, Archives of Dermatological Research, Dermatology,

JEADV, Skin pharmacology and physiology, Regulatory Toxicology and Pharmacology и Household and Personal Care Today

 

Научни интереси: бариерна функция, имунология на кожата, неинвазивни методи за изследване в дерматологията, контактен дерматит,

алергични кожни заболявания, иритация на кожата, кожни прояви при вътрешни болести, психодерматология

 


 

 

Образование

2010 - Докторска дисертация на тема “Клинико-експериментални проучвания за ролята на епидермалната бариера при контактната свръхчувствителност и иритация на кожата”

2010 - Специалност по кожни и венерически болести

2010 - Специализация в Университетската клиника по дерматология, венерология и алергология- Университет Лудвиг Максимилиан, Мюнхен, Германия със стипендия на Българско Дерматологично Дружество - 2004

Business Master Class по фармация и здравеопазване

2004  - Професионален обмен- стаж по дерматология в Уноверситетската Клинка по дерматология и алергология “Schwabing”, Техничеси университет, Мюнхен, Германия

1999-2005 - Медицина (дипломиране)- Медицински факултет, Медицински университет-София; номер на димплома:12947

1994-1999 - Езикова гимназия “Г. Милев”, гр. Добрич; профил-английски език

Образователни курсове по микробиология на кожата, неинвазивни методи за изследване в дерматологията, нанотехнологии в медицината, алергични заболявания в дерматологията, образна диагностика, фармакология, биологични средства в дерматологията

 

Изследователска работа и научни интереси

2013 - Награда “Research fellow”  за  2013 на Eastern European Research към  European society of dermatological research

2012 - Еdward L. Keyes Award на International Academy of Cosmetic Dermatology

2011 - Награда за млад изследовател на СУБ

2011 - Награда на ВАК и фондация “Еврика” за високи научни постижения за 2010 г.

2010 - Изследователски проект: “Алергия към латекс и праг на иритация при здравни специалисти”

2009 - Носител на Michael Hornsetin Memorial Scholarship на Европейска академия по дерматология и венерология

2008 - Изследователски проект върху кожната иритация и свръхчувствителност – Charité, Berlin, Germany, с грант от DAAD (German Service of Academic Exchange)

2008 - Втора награда за най-добър постер на 17-и конгрес на ЕАДВ (Европейска академия по дерматология и венерология на тема “Topically applied compounds: effects on epidermal functions and cutaneous penetration”

2007 - Стипендиант на Британското дружество по педиатрична дерматология

2007 - Изследователски проект към конкурса “Млад изследовател”  на тема ”Професионален алергичен контактен дерматит към козметични средства. Клинико-експериментални проучвания за ролята на прага на иритация при контактаната свръхчусвителност”.

2005 - Носител на стипендията на AASIE foundation

2005 - Изследователски проект: “Drug-induced psoriasis”, Медицински университет-София

2002

Научен обмен и работа в лаборатория по биохимия в Univers. Autonoma, Madrid, Spain

Публикувани 

104 научни статии в периодични издания на български и чуждестранни издателства и сдружения. Общ импакт фактор: 64.18; h index=17; 560 цитата; Участие в над 80 научни форума с доклади и постерни презентации 

 

Рецензент към три международни, научни, периодични издания – Dermatologic therapy, Archives of Dermatological Research, Dermatology, JEADV, Skin pharmacology and physiology, Regulatory Toxicology and Pharmacology и Household and Personal Care Today

Научни интереси: бариерна функция, имунология на кожата, неинвазивни методи за изследване в дерматологията, контактен дерматит, алергични кожни заболявания, иритация  на кожата, кожни прояви при вътрешни болести, психодерматология

 

Работен опит

2014-днес - Доцент в Тракийски университет-Стара Загора, Катедра по оториноларингология и дерматовенерология

2011-днес - Лекар – дерматовенеролог в Токуда Болница София

2006-2010 - Клинична работа в университетската клинка по кожни и венерически заболявания, Медицински университет-София

2001 - Професионален обмен в спешно отделение в университетската болница към Cairo university, Egypt

2000-2002 - Летни практики в спешно отделение към МБАЛ ”Добрич”

 

Опит

1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б
35924034933
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
д-р Развигор Дърленски създаде публикация
2019
 Многото лица на алергията към никел /Презентация, EN/
default image
Многото лица на алергията към никел /Презентация, EN/

Презентацията е изнесена по време на Първото лятно училище по дерматоалергология, което се провед...

д-р Развигор Дърленски създаде публикация
2018
Нови терапии изместват кортикостероидите за лечение на атопичен дерматит
default image
Нови терапии изместват кортикостероидите за лечение на атопичен дерматит

Доц. Дърленски, кои са начините за справяне с атопичния дерматит от най-ранна детска възраст? Ран...

Публикации

 Многото лица на алергията към никел /Презентация, EN/
Публикация
Многото лица на алергията към никел /Презентация, EN/
Нови терапии изместват кортикостероидите за лечение на атопичен дерматит
Публикация
Нови терапии изместват кортикостероидите за лечение на атопичен дерматит