Опит

Медицински представител - Кардиология
5800, Плевен, България, Плевен жк "Дружба", бл.113, ап.4