Опит

Медицинска сестра
6000, Стара Загора, България, ул. Васил Априлов 12 а