За мен

Работя в НКЖИ като Техник съобщителни средства и системи от 1987 год.

Живея в гр. Айтос обл. Бургас