За мен

Класическа хомеопатия

Цветотерапия на Д-р Бах

Шуслеров терапевт

ОБЩА МЕДИЦИНА,ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ,Х...

Образование

Специалност различна от изброените
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Специалности

Общопрактикуващ лекар
Специалност различна от изброените
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Сертификати

Медикаментозна алергия
2018-07-20
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2018-10-04
Шуслерова сол №2
2018-11-02
Шуслерова сол №3
2018-12-26
Шуслерова сол №4
2019-01-08
Шуслерова сол №6
2019-02-01
Шуслерова сол №12
2019-04-09
Шуслерова сол №11
2019-05-02

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

немски
испански
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb