За мен

Доц. д-р Мария Димова работи в Клиника по Вътрешни болести на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и в Катедрата по Пропедевтика на Вътрешните болести към Медицински Университет – Варна. Доц. д-р Димова има две специалности - по Вътрешни болести и Кардиология; допълнителни квалификации за високоспециализирани дейности по абдоминална ехография, ехокардиография, ултразвулово изследване на съдове. През 2016 година получава сертификат за трансторакална ехокардиография от Европейската Кардиологична Асоциация/Европейската Асоциация по Сърдечно-съдова Образна диагностика (ESC/EACVI). Член на Дружеството на кардиолозите в България, Европейското Кардиологично Дружество, Европейската Асоциация по Сърдечно-съдова Образна диагностика.

През 2017 година защитава дисертация на тема : „Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно-съдовата патология при пациенти с таласемия майор“ и става част от екипа на „Центъра за тромбоцитопении и редки анемии“ към УМБАЛ „Св. Марина“- Варна. Научните й интереси са в областта на сърдечно-съдовото засягане при анемични синдроми, при пациенти със захарен диабет, при онкологични пациенти и ултразвуковата диагностика.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
Тел.: 052/978-244