За мен

Области на професионални интереси: минимално инвазивна хирургия, онкохирургия, хирургия на млечната жлеза, лечение на доброкачествени и злокачествени тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук HIFU.

Опит

Хирург
5800, Плевен, България, ул. „Българска авиация“, Западна индустриална зона
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

2008 - 2014
Обща медицина
Медицински университет - Плевен
Плевен , България

Специалности

Хирургия

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb