Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
359899152906
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 10:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кожни и венерически болести

Специалности

Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb