Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
35929230511
Дни за консултация

Понеделник

10:00 - 14:00

Вторник

10:00 - 14:00

Сряда

10:00 - 14:00

Четвъртък

10:00 - 14:00

Петък

10:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Христо Благоев 25
359879121879
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 18:00

Четвъртък

15:00 - 18:00

Платен прием

Образование

Кожни и венерически болести

Специалности

Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb